Farské oznamy 

Farár:

Mgr. Marek KOLESÁR


            Farnosť:    Ľubovec,  GKFÚ č. 34, 082 42 Bzenov
           Tel./fax:    051/7796593
              E-mail:    lubovec@grkatpo.sk

__________________________________________________________________________________________________________________

Najnovšie a aktuálne informácie nájdete stále  v ostatnom čísle Farského hlásnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Slávenie vianočných bohoslužieb v Ľubovci

V rámci sprísnených pravidiel pre slávenie bohoslužieb je možná maximálna kapacita v našom chráme tridsiatich ľudí okrem kňaza a obsluhujúcich. Každá druhá lavica musí zostať prázdna a medzi jednotlivými sediacimi musí zostať jedno miesto voľné. Z toho dôvodu bude možná osobná účasť na bohoslužbách jedného člena z každej rodiny. Keďže po sebe nasledujú bohoslužby štyri dni za sebou (štvrtok, piatok sobotu a nedeľu), je možné, aby sa jednotliví členovia domácnosti mohli na osobné slávenie v chráme vystriedať. Pre ostatných členov domácnosti zostáva možnosť sledovania bohoslužieb prostredníctvom televízie alebo internetu. Prvý, druhý aj tretí deň vianočných sviatkov bude možnosť pre tých, ktorí sledovali bohoslužby v médiách, prijať sviatosť Eucharistie v chráme v čase od 12.00 do 12.30 hod. Chrám zároveň po tieto dni ostane otvorený celé popoludnie do 16.00 hod. k osobnej modlitbe pri jasličkách.

____________________________________________________________________________________________________________

Usmernenia k verejnému sláveniu bohoslužieb v čase pandémie

Od 1. októbra 2020 bol v našej krajine vyhlásený núdzový stav a od 15. októbra vstúpili do platnosti ďalšie sprísnené opatrenia, ktoré sa týkajú aj duchovného života veriacich občanov. V súvislosti s tým si môžete prečítať spoločné usmernenia pre  Gréckokatolícku cirkev na Slovensku od 15. októbra 2020.

 1. Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Kňaz alebo ním poverená osoba dohliadne na stanovený počet osôb a dodržanie všetkých hygienických predpisov.
 2. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu, jedna osoba na 15 m2 vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.
 3. Poriadok bohoslužieb vo farnosti a filiálkach ostáva pôvodný s tým, že hlavne vo väčších farnostiach odporúčame zvážiť potrebu slávenia viacerých svätých liturgií (všedný deň bináciu a v nedele a sviatky trináciu).
 4. Chrámy nech sú otvorené aj mimo času, kedy sa v nich slávia sväté liturgie s účasťou max. 6 veriacich, pre možnosť osobnej adorácie. Odporúčame aj možnosť vo vyhradených časoch, aby v chráme bol prítomný kňaz kvôli udeleniu sviatosti zmierenia alebo Eucharistie na individuálnej báze.
 5. Kňazi chorí, v karanténe, kňazi, ktorí nemajú farský chrám, resp. farnosť, teda pôsobia v istej forme špeciálnej pastorácie (napr. biskupská kúria, nemocnice, pedagógovia, výpomocní duchovní, charita, pastoračné centrá...) a starší kňazi nad 65 rokov môžu sláviť sväté liturgie doma.
 6. Kňazi nech sú pri sociálnych kontaktoch opatrní, nech ich obmedzia na minimum. V prípade, že im je nariadená karanténa alebo sami sú pozitívne testovaní, prípadne sú v krátkodobej preventívnej dobrovoľnej karanténe, nech to bezodkladne nahlásia na príslušný archieparchiálny úrad.
 7. Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že veriaci človek môže aj iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy bohoslužieb v médiách, k čomu je treba vhodne prispôsobiť domáce prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od začiatku do konca jednu, vybratú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. Účasť na utierni a večierni v chráme, osobná modlitba časoslova v rodine, čítanie Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitby v rodinách sú tiež spôsoby, ako sláviť nedeľu a sviatok.
 8. Plánované zbierky na misie (18.10.) a Rádio Lumen (15.11) sú v pôvodných termínoch zrušené, s tým, že sa bude hľadať alternatívne riešenie.
 9. Na sviatok sv. ap. Jakuba (piatok 23. októbra) pozývame duchovenstvo a veriacich celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame na osobné zváženie.
 10. Nakoľko sa bohoslužby aktuálne konajú s minimálnou účasťou veriacich a farnosti budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita


Najnovšie a aktuálne informácie nájdete stále  v ostatnom čísle Farského hlásnika.

____________________________________________________________________________________________________________

  Úradné hodiny


  Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
  Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
  Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


  Fotogaléria

  Ľubovec

  Okienko pravdy

  Kalendár

  Ine

  Kalendár zvozu odpadu 2022