Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 517, muži 256, ženy 261
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 64
 • Produktívny vek (15-54) ženy 150
 • Produktívny vek (15-59) muži 178
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 125
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 4, muži 3, ženy 1
 • Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola
 • Základná škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Kalendár

Anketa

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2018