Menu
Obec Ľubovec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7. 2024

Zmluva o dielo - prístavba MŠ

201417

455 346,24 EUR

CUKSTAV, s.r.o.

Obec Ľubovec

2. 7. 2024

Dodatok k zmluve - stavebný dozor - prístavba MŠ

202416

Neuvedené

Kontrol STAV, s.r.o.

Obec Ľubovec

2. 7. 2024

Dodatok k zmluve - externý manažment - prístavba MŠ

202415

Neuvedené

Energia plus, s.r.o.

Obec Ľubovec

1. 7. 2024

kúpna zmluva - prístavba MŠ - interiérové vybavenie

202414

14 506,20 EUR

Anasyn, s.r.o.

Obec Ľubovec

1. 7. 2024

kúpna zmluva - prístavba MŠ - gastro

202413

14 766,00 EUR

Anasyn, s.r.o.

Obec Ľubovec

1. 7. 2024

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2024DPOZ8337-1

432,00 EUR

Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o.

Obec Ľubovec

29. 5. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD

202412

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ľubovec

30. 4. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

202411

Neuvedené

Mesto Prešov

Obec Ľubovec

23. 4. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - chodníky

202410

21 237,25 EUR

GROBSTAV, s.r.o.

Obec Ľubovec

22. 4. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - chodníky pre peších

202409

Neuvedené

Občianske združenie MAS TRI PRÚTY

Obec Ľubovec

11. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na rok 2024

1424 322

1 400,00 EUR

Obec Ľubovec

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11. 4. 2024

Mandátna zmluva - VO - stavebný dozor Prístavba MŠ

202408

10 200,00 EUR

Kontrol STAV, s.r.o.

Obec Ľubovec

11. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2023

202407

700,00 EUR

Ing. Marek Lipka, audítor

Obec Ľubovec

3. 4. 2024

Dohoda - podpora udržania pracovných návykov (PUPN)

24/37/054/56

339,12 EUR

Obec Ľubovec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

18. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb - poradenstvo pri VO

202406

6 912,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Ľubovec

18. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

202405

50,00 EUR

Obec Ľubovec

Mesto Košice

6. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment - Prístavba MŠ

202404

7 800,00 EUR

Energia plus, s.r.o.

Obec Ľubovec

28. 2. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - chodníky

202403

Neuvedené

GROBSTAV, s.r.o.

Obec Ľubovec

21. 2. 2024

Dodatok č. 1 k darovacej zmluve

202402

Neuvedené

Bc. Veronika Vachnová, Hubošovce-Jur 132 a Mária Čuchtová, Sedlice 40

Obec Ľubovec

12. 2. 2024

Kúpna zmluva - pozemok

202401

26 900,80 EUR

Obec Ľubovec

Peter Jacko a Kararína Jacková

2. 2. 2024

Mandátna zmluva - stavebný dozor - chodníky

17/2023

5 400,00 EUR

EKOGAS, s.r.o.

Obec Ľubovec

29. 1. 2024

Zmluva - internet - stacionár

16/2023

108,00 EUR

M.S.ProfiOnlineNet, s.r.o.,

Obec Ľubovec

29. 1. 2024

Dodatok č. 2 - Altamira

15/2023

27 085,96 EUR

Obec Ľubovec

Altamira, občianske združenie

10. 1. 2024

Darovacia zmluva

1/2024

Neuvedené

Bc. Veronika Vachnová, Hubošovce-Jur 132 a Mária Čuchtová, Sedlice 40

Obec Ľubovec

24. 11. 2023

Zmluva o dielo č. 1/2023 - chodníky, ďalšia etapa

14/2023

169 143,41 EUR

GROBSTAV, s.r.o.

Obec Ľubovec

23. 11. 2023

Dodatok č. 1/2024 - vývoz odpadov

13/2023

Neuvedené

Fura s.r.o.

Obec Ľubovec

13. 11. 2023

Dodatok č. 8 - opatrovateľská služba

DODATOK č. N20220627001D08

72 447,36 EUR

Obec Ľubovec

Implementačná agentúra MPSVaR SR

10. 11. 2023

Zmluva o dielo - výdajná školská jedáleň

12/2023

500,00 EUR

Súkromná školská jedáleň

Obec Ľubovec

7. 11. 2023

Dotácia z rozpočtu obce na činnosť stolnotenisového klubu

11/2023

500,00 EUR

Obec Ľubovec

Bellator Ruské Pekľany, n.o.

2. 10. 2023

Dohoda s ÚPSVaR § 54

23/37/054/2885

307,98 EUR

Obec Ľubovec

ÚPSVaR

4. 9. 2023

Zmluva o refundácii nákladov

10/2023

3 750,00 EUR

Obec Ľubovec

Paločko Tomáš

31. 8. 2023

Zmluva o dielo - modernizácia kuchyne

82023

8 551,00 EUR

Fidotrans s.r.o.

Obec Ľubovec

28. 8. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_414 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_414

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Ľubovec

9. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie - PSK

1458/2023/OPR

5 000,00 EUR

Obec Ľubovec

Prešovský samosprávny kraj

9. 8. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena - 8 RD NN

0967202301

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ľubovec

9. 8. 2023

Mandátna zmluva - obstarávanie UPNO

8/2023

800,00 EUR

Ing. Katarína Ježová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ˇUPD, reg. č. 360

Obec Ľubovec

9. 8. 2023

Zmluva o dielo - zhotoviteľ UPNO

072023

2 950,00 EUR

Invest Leasing s r. o.

Obec Ľubovec

27. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2022

7/2023

700,00 EUR

Ing. Marek Lipka, audítor

Obec Ľubovec

13. 7. 2023

Kúpna zmluva

6/2023

26 270,00 EUR

Obec Ľubovec

Ing. arch. Stanislav Smatana

12. 7. 2023

Poistná zmluva - majetok obce

8093326150

1 586,44 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Ľubovec

12. 7. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD

0164/VSD/2023

Neuvedené

Obec Ľubovec

Východoslovenská distribučná, a.s.

12. 7. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

0984/VSD/2023

Neuvedené

Obec Ľubovec

Východoslovenská distribučná, a.s.

10. 7. 2023

Kúpna zmluva

5/2023

23 714,00 EUR

Obec Ľubovec

Ing. Erich Feňuš

29. 6. 2023

Dodatok č. 7 - opatrovateľská služba

DODATOK č. N20220627001D07

57 822,36 EUR

Obec Ľubovec

Implementačná agentúra MPSVaR SR

19. 6. 2023

Zmluva o termínovanom úvere

660/2023

180 000,00 EUR

Obec Ľubovec

Všeobecná úverová banka

31. 5. 2023

Kúpna zmluva

4/2023

23 643,00 EUR

Obec Ľubovec

Mária Halická

31. 5. 2023

Kúpna zmluva

3/2023

25 596,00 EUR

Obec Ľubovec

Bc. Sandra Feňušová

30. 5. 2023

Kúpna zmluva

2/2023

24 744,65 EUR

Obec Ľubovec

Dávid Grochoľ

12. 5. 2023

ZoD - PD - Prístavba MŠ v obci Ľubovec

202308

15 500,00 EUR

vivat architecture s.r.o.

Obec Ľubovec

10. 5. 2023

Dotácia DHZ

1423 331

1 400,00 EUR

Obec Ľubovec

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10. 5. 2023

Mandátna zmluva

202307

15 254,00 EUR

EKOGAS, s.r.o.

Obec Ľubovec

28. 4. 2023

dodatok č. 1 k zmluve PUPN

1/2023

Neuvedené

Obec Ľubovec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

19. 4. 2023

Podpora udržania pracovných návykov

23/37/054/559

205,32 EUR

Obec Ľubovec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

13. 4. 2023

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

202306

25 585,00 EUR

Obec Ľubovec

Renáta Rogoňová

5. 4. 2023

Kúpno-predajná zmluva

202305

94,00 EUR

Obec Ľubovec

Jozef Prokop

3. 4. 2023

Dodatok č. 4 - Zmluva o poskytovaní služieb - Fúra

202304

Neuvedené

Fura s.r.o.

Obec Ľubovec

21. 3. 2023

Dohoda o skončení platnosti zmluvy - IBV MK Ľubovec

202303

Neuvedené

EKOPRIM, s.r.o.

Obec Ľubovec

13. 3. 2023

Zmluva o dielo - chodník okolo ZŠ s MŠ

01/2023

1 700,00 EUR

Miroslav Schankweiler Duleba

Obec Ľubovec

8. 3. 2023

Dohoda s ÚPSVaR § 10

23/37/010/54

Neuvedené

Obec Ľubovec

ÚPSVaR

8. 3. 2023

Dodatok č. 6 - opatrovateľská služba

DODATOK č. N20220627001D06

63 394,60 EUR

Obec Ľubovec

Implementačná agentúra MPSVaR SR

31. 1. 2023

Dodatok č. 5 - opatrovateľská služba

Dodatok č. N20220627001D05

52 250,12 EUR

Obec Ľubovec

Implementačná agentúra MPSVaR SR

31. 1. 2023

Dodatok č. 4 - opatrovateľská služba

DODATOK č. N20220627001D04

Neuvedené

Obec Ľubovec

Implementačná agentúra MPSVaR SR

31. 1. 2023

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí

202302

50,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Ľubovec

31. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

202301

100,00 EUR

Obec Ľubovec

Altamira, občianske združenie

31. 1. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Dodatok č. 1

32 486,49 EUR

Altamira, občianske združenie

Obec Ľubovec

31. 1. 2023

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-ANA8-512-002-002-dodatok

Neuvedené

Obec Ľubovec

Občianske združenie MAS TRI PRÚTY

10. 1. 2023

Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci NP TOS

N20220627001D03

38 105,64 EUR

Obec Ľubovec

Implementačná agentúra MPSVaR SR

21. 12. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci NP TOS

N20220627001D02

30 283,40 EUR

Obec Ľubovec

Implementačná agentúra MPSVaR SR

12. 12. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0356

Neuvedené

Datacentrum

Obec Ľubovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

hore

Ľubovec leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny v blízkosti riečky Svinky, kde sa nachádzajú rekreačné chaty a príroda vhodná na turistiku a zber húb. Mierne členitý vrchovinný povrch takmer odlesneného chotára tvoria kryštalicko - druhohorné a flyšové horniny. Doliny tokov majú miestami charakter kaňonov. Má hnedé lesné a ilimerizované a nivné pôdy a vyluhované rendziny. V lesoch je dubovo - bukový porast.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na