Menu
Obec Ľubovec

Žiadosti k územným, stavebným konaniam a rôzne iné formuláre

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla - čisté tlačivo.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 66 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 17. 4. 2024

Žiadosť o pripojenie na obecný verejný vodovod

žiadosť o pripojenie na obecný verejný vodovod.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,66 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 3. 4. 2024

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - vodovodná, elektrická prípojka...

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - vodovodná, elektrická prípojka....docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,98 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 3. 4. 2024

Ohlásenie drobnej stavby

2016-04-11-143442-2015-12-04-092633-Tla__ivo-_drobn___stavby_-2015-_nov__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 270,5 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 14. 9. 2022

Ohlásenie stavebných úprav

2016-04-11-143500-2015-12-04-092702-tla__ivo_pre_stavebn_____pravy_-__2015_-_nov__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 258,5 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 14. 9. 2022

Súhlas suseda alebo spoluvlastníka

súhals suseda, súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 19. 4. 2023

Oznámenie o začatí stavby

2020-05-18-131029-Ozn__menie_o_za__at___stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 234 kB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o výrub stromov

2019-09-30-094716-__iados___o_v__rub_stromov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 72,71 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 14. 9. 2022

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

2016-04-11-143257-2014-02-05-083918-1_N__vrh_na_vydanie___zemn__ho_rozhodnutia__vyu__itia___zemia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56,5 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 14. 9. 2022

Návrh na predĺženie platnosti rozhotnutia o umiestnení stavby

2016-04-11-143312-2014-02-05-083855-1_N__vrh_na_pred____enie_platnosti_rozhodnutia_o_umiestnen___stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 14. 9. 2022

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia

2016-04-11-143324-2014-02-05-083945-1_N__vrh_na_vydanie_zmeny___zemn__ho_rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 14. 9. 2022

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete

2016-04-11-143514-2014-02-05-084034-1_Ohl__senie_stavby_elektronickej_telekomunika__nej_siete_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

2016-04-11-143543-2014-02-05-084100-1___iados___o_povolenie_informa__n__ho__reklamn__ho_alebo_propaga__n__ho_zariadenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

2016-04-11-143602-2014-02-05-084121-1___iados___o_povolenie_ter__nnych___prav.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadost_o_stavebné_povolenie_v_zlúčenom_stavebnom_a_územnom_konaní

ziadost_o_stavebne_povolenie_v_zlucenom_stavebnom_a_uzemnom_konani.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 12. 1. 2023

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu

2016-04-11-143615-2014-02-06-142839-8._Ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_na_vystavbu_rodinneho_domu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 225 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením podľa nákladov (ostatné stavby)

2016-04-11-143646-2014-02-05-085857-2___iados___o_vydanie_stavebn__ho_povolenia_na_stavbu__na_zmenu_dokon__enej_stavby_a_na_zmenu_stavby_pred_dokon__en__m_pod__a_n__kladu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, súčasťou stavieb na individuálnu výstavbu

2016-04-11-143702-2014-02-05-090110-2___iados___o_vydanie_stavebn__ho_povolenia_na_stavby__ktor___s___s____as__ou_RD__stavieb_na_individu__lnu_rekre__ciu_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (prístavby, nadstavby)

2016-04-11-143720-2014-02-05-090821-2___iados___o_vydanie_stavebn__ho_povolenia_na_zmenu_dokon__enej_stavby_a_na_zmenu_stavby_pred_dokon__en__m_pr__stavby_a_nadstavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením RD., BD a chaty

2016-04-11-144032-2014-02-05-091023-2___iados___o_vydanie_stavebn__ho_povolenia_na_zmenu_stavby_pred_dokon__en__m_RD__BD_a_chaty.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb

2016-04-11-144051-2014-02-05-090613-2___iados___o_vydanie_stavebn__ho_povolenia_na_stavebn_____pravy_dokon__en__ch_stavieb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska

2016-04-11-144109-2014-02-05-085954-2___iados___o_vydanie_stavebn__ho_povolenia_na_stavby_do__asn__ch_objektov_zariaden___staveniska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

2016-04-11-144127-2014-02-05-085700-2___iados___o_pred____enie_platnosti_stavebn__ho_povolenia_pre_PO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

2017-03-14-111859-2___iados___o_pred____enie_term__nu_dokon__enia_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o odstránenie stavby

2016-04-11-144156-2014-02-05-085553-2___iados___o_odstr__nenie_stavby__stavieb_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 14. 9. 2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie

2016-09-07-095831-2_N__vrh_na_vydanie_kolauda__n__ho_rozhodnutia_na_stavby_na_b__vanie_a_na_zmeny_dokon__en__ch_stavieb_na_b__vanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby

2016-04-11-144142-2014-02-05-085623-2___iados___o_potvrdenie_pasportu_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 48,5 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 14. 9. 2022

Návrh na uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

2016-04-11-144217-2014-02-05-085813-2___iados___o_ulo__en___opatrenia_na_susednom_pozemku_alebo_stavbe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

2016-04-11-144235-2014-02-05-091149-2___iados___o_zmenu_v_u____van___stavby__ktor___nie_je_spojen___so_zmenou_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 14. 9. 2022

Samospráva

Voľby do EU parlamentu

Voľby Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

hore

Ľubovec leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny v blízkosti riečky Svinky, kde sa nachádzajú rekreačné chaty a príroda vhodná na turistiku a zber húb. Mierne členitý vrchovinný povrch takmer odlesneného chotára tvoria kryštalicko - druhohorné a flyšové horniny. Doliny tokov majú miestami charakter kaňonov. Má hnedé lesné a ilimerizované a nivné pôdy a vyluhované rendziny. V lesoch je dubovo - bukový porast.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na